Over Wiebrig

Let’s make it click!

We noemden jou altijd een ‘tekenfabriekje’ omdat je uren aan tafel kon zitten tekenen en knutselen.
Je kon als klein kindje al snel praten. Maar je zei een woord alleen als je zeker wist dat je het goed kon uitspreken, anders hield je wijs je mond.

Twee uitspraken van mijn moeder over hoe ik was als kind. Talig én altijd dingen aan het maken. Het zegt veel over hoe ik mij verder heb ontwikkeld. Na mijn middelbare school studeerde ik een jaar Nederlands, toen een paar jaar Kunst, Cultuur & Media om tenslotte een master Taalwetenschappen te combineren met een bachelor Logopedie.

Taal en beeldende kunst: als twee rode draadjes lopen ze door mijn leven. De overkoepelende passie die daarbij hoort kun je gerust ‘communicatie’ noemen. Mijn hart gaat namelijk sneller kloppen als ik merk dat ik ‘klik’ met iemand. Of dat ik iemand kan helpen om een klik te maken met een ander. Als je namelijk aan je doelgroep, je gesprekspartner of een klant precies duidelijk kunt maken wat je bedoelt, dan ontstaat er iets bijzonders. Die magie tot stand brengen; dat is mijn doel. Veel van mijn klanten weten wel ongeveer wat ze willen overbrengen, maar laten het aan mij over hoe dat ingevuld wordt. Door met hen in gesprek te gaan weet ik vaak al gauw te achterhalen welke wensen er zijn. Vanuit vertrouwen krijg ik vervolgens de vrijheid om er een invulling aan te geven.

Jarenlang werkte ik als logopedist met kleine kinderen die niet goed konden communiceren. Deze kinderen lieten me zien wat het betekent als je je niet goed kunt uiten. Dat je aansluiting mist met je omgeving. Maar ook hoe het kan opluchten als je een manier weet te vinden om je wél te uiten. Ook hebben ze me geleerd om me helemaal aan te passen aan hun communicatiemogelijkheden. Hierdoor ben ik getraind om me te verplaatsen in hoe anderen een boodschap kunnen en willen ontvangen.

Als ik fotografeer, dan ben ik het merendeel van de tijd in gesprek. Met de persoon voor de camera of met de klant. Tijdens het gesprek zie ik al gauw voor me wat voor beeld passend is. En samen creëren we het eindresultaat. Ik werk zo transparant mogelijk gedurende het hele proces. Bijvoorbeeld door tijdens het fotograferen regelmatig inzage te geven in de foto’s die ik maak. Zo blijft de sfeer open en ontspannen. En daardoor krijg je foto’s waar de ‘klik’ vanaf spat!