Het voelt heerlijk als je precies kunt uitleggen wat je bedoelt

Goed afgestemde communicatie zorgt voor wederzijds begrip. Voelen dat je begrepen wordt zorgt voor openheid, een gevoel van vrijheid, zelfvertrouwen en geluk.

Communicatie is voor mij altijd een overkoepelend begrip geweest in mijn werkzaamheden. Als logopedist en klinisch linguïst heb ik kinderen, die moeite hadden met communiceren, geholpen om zich beter te uiten. Ik gaf ze hiervoor alle mogelijke communicatietools. Niet alleen leerde ik hen woorden en zinnen, maar ook om gebruik te maken van foto’s, afbeeldingen en handgebaren. Exact achterhalen wat zij wilden vertellen en afstemmen op de communicatiemogelijkheden was essentieel om de communicatie te laten slagen.

Ik help je met:

  • campagnes
  • websites (beeld en tekst, structureren)
  • online content (blogs, informatieve webpagina's, online folders)
  • folders of informatieve brochures
  • projecten (structureren, organiseren, planning, inhoud)

Ik heb geleerd om in gesprek met anderen te inventariseren wát het is dat zij willen delen met de wereld om hen heen. Door goed af te stemmen en door te vragen krijg ik niet alleen het verhaal helder, maar ook hoe dit gedeeld kan worden met anderen.

Als fotograaf zie ik dat je zonder woorden een verhaal kunt vertellen. Een foto trekt snel de aandacht. Beeld zet in een oogwenk een sfeer neer én het nodigt uit tot het lezen van de bijbehorende tekst.

Wil jij weten hoe je jouw doelgroep op de juiste manier kunt bereiken? Ik ga met je in gesprek en zal in eerste instantie inventariseren wat er al is. Wat is je missie en uit welke passie komt dit voort? Welke toon en sfeer wil je neerzetten? Wie is je publiek en op welk level wil je met hen communiceren? We bepalen samen welke middelen het meest geschikt zijn om je boodschap te uiten. Dit alles geeft een goed beeld hoe de beoogde boodschap omgezet kan worden in de juiste content.